Content marketing daje możliwość poznania predyspozycji

pozycjonowanie stron świętochłowice pozycjonowanie stron świętochłowice
Częstym błędem podczas projektowania kampanii w oparciu o content marketing jest ignorowanie znaczenia kanałów, które docelowo posłużą do kontaktu z odbiorcą. Należy pamiętać, że content marketing nie tylko daje możliwość przygotowania treści pod kątem odbi.