rozwody praga północ

Dlaczego polskie prawo bywa wadliwe?

rozwody praga północ Wiele mówi się o tym, że polskie prawo bywa wadliwe.
Nie ulega wątpliwości fakt, że jest to prawdziwe sformułowanie, co pokazują liczne sprawy sądowe, pozywanie Polski do Trybunałów UE oraz do naszego trybunału, bo na przykład jakaś ustawa nie jest zgodna z konstytucją.
Wszystko to spr.

Widok do druku:

rozwody praga północ