We współczesnym rozumieniu jest to dostarczenie

przeglądy nagrzewnic
We współczesnym rozumieniu jest to dostarczenie ciepła do elementów grzejnych zlokalizowanych w docelowych pomieszczeniach za pomocą gorącej wody.
Jednak zakres tego pojęcia jest szerszy – jest to dystrybucja ciepła po budowli, uzyskanego z przetworzenia paliwa w jednym, specjalnie przeprzeglądy nagrzewnic .

Widok do druku:

przeglądy nagrzewnic