palnik na olej przepracowany

Co to jest nagrzewnica?

palnik na olej przepracowany
Podział nagrzewnic Ze względu na przeznaczenie: n.
pomieszczeniowe - stosowane w pomieszczeniach/domach n.
samochodowe - stosowane w samochodach n.

prz.